logo

Begrebet agrar marked betyder hele komplekset af økonomiske juridiske forhold, der opstår under produktion og omsætning af landbrugsprodukter og produkter af deres behandling.

Det agrariske marked eller markedet for landbrugsarbejde er...

Begrebet landbrugsmarkedet er ret bredt. Det omfatter flere specialiserede markeder:

 • land marked;
 • agrarisk arbejdsmarked
 • markedet for produktionsudstyr og specialudstyr;
 • marked for landbrugsprodukter.

Det agrariske marked omfatter alle relationer i forbindelse med produktion af landbrugsprodukter, og markedet for landbrugsarbejde omfatter de juridiske forhold i forbindelse med ansættelse af arbejde til produktion af produkter.

Landbrugsmarkedets historie

Historien om det globale landbrugsmarked begyndte omkring 5500 f.Kr.

Selvom man vidste, hvordan man dyrkede jorden meget tidligere, men blev den første civilisation, som begyndte at dyrke jorden til produktion af landbrugsprodukter, blev sumererne. Også denne civilisation hører til opfindelsen af ​​hjulet og bronzen, det vil sige introduktionen af ​​de første mekaniserede systemer i produktionen af ​​landbrugsprodukter og forbedring af effektiviteten af ​​jordudviklingen.

Derefter blev der anvendt en lignende tilgang til dyrkning af jord- og fødevareproduktion i det gamle Egypten. Udviklingen af ​​landbruget gjorde det muligt for folk at danne store lagre af fødevarer, der oprindeligt provokerede en befolkningsvækst, og senere - fremkomsten af ​​store hære og de første imperier.

Intensiv udvikling af landbruget førte til fremkomsten af ​​de første enkle værktøjer. Folk begyndte at bruge en pisk og en plov, jordbearbejdning blev udført ved hjælp af en primitiv hæk, og høsten blev samlet med en segl af træ og skarpt silicium.

På det tidspunkt blev kornet malet med hjælp af kvæg, som var peretaptyvali hans melhoveder. Omkring samme tid tamrede mennesker de første dyr. De blev mouflons og vilde geder, som blev tamme og omdannet til simple får og geder.

I moderne husdyr er det svært at genkende deres vilde forfædre, planterne ændres også betydeligt under indflydelse fra manden.

Den første agrarrevolution (kaldet muslimen), som ændrede princippet om landbrugsudvikling, fandt sted i 7-8 århundrede e.Kr. på Omayyads og Abbasids kalifater, der strækkede fra Spanien til Indien.

På den tid optrådte de første handlende i de store muslimske stater, der distribuerede landbrugsprodukter i hele deres lande og videre.

Således begyndte migrationen af ​​afgrøder: Folk begyndte at dyrke de planter, der ikke var karakteristiske for deres område. Denne periode betragtes som begyndelsen af ​​udviklingen af ​​den globale verdensøkonomi.

Efter opdagelsen af ​​Amerika begyndte den anden bølge af afgrødemigration fra kontinentet. Planter og dyr begyndte at blive transporteret fra den nye verden til den gamle, og omvendt, som det skete Columbian Exchange.

Udviklingen af ​​jernbaner og opfindelsen af ​​de første køleskabe gjorde det muligt at transportere landbrugsprodukter over lange afstande. I det 18. og 19. århundrede fandt den sidste fase af migrationen af ​​kulturer sted.

På grund af fremkomsten i det sene 19. og 20. århundrede af det første effektive landbrugsudstyr blev dyr, der tog ploven i markerne, damp- og benzintraktorer og kombiner udskiftet.

En anden milepæl i agarmarkets historie er opfindelsen af ​​GMO'er. På grund af disse planter er fødevarepriserne faldet betydeligt. Selv om udviklede lande i dag afviser sådanne produkter og skifter til økologisk landbrug, har opfindelsen af ​​GMO'er hjulpet forskere til at opdage nye måder at udvikle mere produktive sorter på.

Det sidste betydelige stadium i udviklingen af ​​landbrugsøkonomien er den grønne revolution i 40'erne-70'erne i det sidste århundrede i Mexico. Det var på dette tidspunkt, at indførelsen af ​​effektive kunstvandingssystemer og brugen af ​​kemisering bidrog til at øge kornudbyttet med en faktor på 2-3.

Funktioner af verdens landbrugsmarked

Verdensmarkedsmarkeds hovedfunktion er at skabe betingelser for at give verdens befolkning alle de nødvendige næringsstoffer til at opretholde livet.

Det globale landbrugsmarked udfører samtidig to vigtige opgaver. For det første gør dets eksistens det muligt for iværksættere at udveksle landbrugsprodukter og drage fordel af salget til befolkningen.

På den anden side sikrer landbrugsmarkedet overlevelse og reproduktion af menneskeheden.

I dag forener det globale landbrugsmarked forbrugere og producenter af landbrugsprodukter samt virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser, der er nødvendige for hele branchens funktion.

De vigtigste træk ved landbrugsmarkedet er:

 • afhængighed af forslaget om vejrforhold
 • begrænsede muligheder for kvalitet og mængde af produkter.
 • garanteret efterspørgsel.
 • behovet for at opbygge lagerfaciliteter og implementeringen på kortest mulig tid, der er direkte relateret til letfordærvelige karakter og store mængder af produkter
 • koncentration af større forbrugere i byer.

For at øge effektiviteten på landbrugsområdet anvendes der derfor en offentlig regulering af markedet.

Det globale landbrugsmarked påvirkes også af befolkningstilvæksten, og den hastige udvikling i den økonomiske udvikling i visse regioner i verden har bidraget til en jævn stigning i den globale efterspørgsel.

Et af de største problemer er den ujævne fordeling af landbrugs- og fødevareressourcer i lande og regioner.

Desuden er dette problem temmelig vanskeligt at løse, fordi det er direkte relateret til faktorer som de enkelte stats fattigdom og de ulige betingelser for international handel.

Hovedgrupper i nomenklaturen for udveksling af landbrugsvarer omfatter:

 • korn;
 • olieholdige frø, hvor blandt andet sojabønner, bønner og sojaprodukter er kendetegnet
 • fødevarer (kaffe, kakao bønner, sukker);
 • tekstil råvarer;
 • husdyr og animalske produkter;
 • appelsinsaftkoncentrat, kartofler.

For produkterne er verdens landbrugssektoren i dag opdelt i markeder:

 • korn;
 • kartofler og grøntsager;
 • kød og kødprodukter
 • mælk og mejeriprodukter.

Agrariske marked i Rusland

I Rusland regulerer staten agrarmarkedet.

Således i Rusland udført:

 • yde støtte til landbrugsvirksomheder
 • koordinering af landbrugsmarkedets funktion i landet gennem indflydelsesmekanismerne.

Statsregulering af landbrugssektoren anses for at være en meget kompleks mekanisme, hvis realisering hæmmes af den globale finanskrise samt det politiske pres fra nogle stater om Rusland.

Det vigtigste segment af landbrugsprodukter i Rusland er repræsenteret af:

 • korn - 45%;
 • kartofler - 24%;
 • grøntsager - 55%;
 • solsikkefrø - 83%;
 • sukkerroer - 85%.

Men ikke alle landbrugsprodukter bliver færdige varer til salg på landbrugsmarkedet. En del af høsten kan gå til foder eller frø, nogle produkter bruges til at fodre medarbejdere i løbet af arbejdsdagen.

Mange landbrugsarejere dyrker afgrøder udelukkende til eget brug. Kun produkter dyrket til kommercielle formål og solgt på landbrugsmarkedet betragtes som en vare.

Landbrugsmarkedet

Fra ris, hvede og majs får en person op til 60% af alle forbrugte kalorier. Disse afgrøder danner grundlaget for det agrariske kornmarked, som skal skelnes ind i et særskilt segment.

Ca. 160 millioner tons hvede transporteres over hele verden hvert år. Rusland er en af ​​de vigtigste aktører på verdensmarkedet for kornmarkeder.

De mest lovende områder for udviklingen af ​​russisk eksport er Irak, Vietnam, Indonesien, Vestafrikanske lande og Afrika syd for Sahara.

Landbrugsmarkedet i Rusland.

Landbruget i det moderne Rusland kan karakteriseres som ineffektivt. Arbejdsproduktiviteten i russisk landbrug er 8 gange mindre end i USA og næsten 40 gange i husdyrhold! Pr. Enhed af husdyrprodukter, der forbruges, kornes 2-3 gange mere end i udviklede lande. Tab af landbrugsprodukter under høst, transport og opbevaring, ifølge eksperter, udgør op til 1/3 af afgrøden.

Fra den største korneksportør i begyndelsen af ​​århundredet er Rusland blevet hovedimportør. I de senere år er ca. en tredjedel af fødevareforbruget opnået gennem import. Dette kan forklares af de objektivt eksisterende naturlige forhold i Rusland, men med det nuværende niveau af teknologisk udvikling kunne de kompenseres. Nedgangen i landbrugets tekniske niveau skyldes økonomiske grunde.

Blandt alle emner på det agrariske marked i Rusland (aktieselskaber og partnerskaber oprettet på grundlag af kollektive gårde og statsbrug, gårde, borgerne) viste borgerne af borgerne sig at være de mest effektive producenter. Beholder kun 6% af landbrugsjorden, de leverer 51% af al landbrugsproduktion. I slutningen af ​​1990'erne producerede de: 90% kartofler, 77% grøntsager, 52% kød, 45% mælk og 31% æg.

Oversigt over de vigtigste emner i den russiske landbrugsmarked viser, at de alle er i en meget svækket tilstand. Og ingen af ​​dem er klar til at udnytte mulighederne for privat ejendom på jorden. For alle større producenter af landbrugsprodukter, der er karakteriseret ved en vanskelig økonomisk situation. Selv i høstårene 2000 og 2001 var omkring halvdelen af ​​virksomhederne urentable. Særligt urentable var produktionen af ​​kød, mælk, uld: tab udgjorde 50 kopecks. for hver rubel af output.

Indførelsen af ​​ubegrænset privat ejerskab af jord i forhold til ekstreme svagheder i landbrugsvirksomheder kan føre til tab af deres jord. Køb af jord af finansielle strukturer til spekulative formål samt tilbagetrækning fra landbrugsbrug kan blive en realitet.

Der er således en modsigelse mellem behovet for at indføre privat ejerskab af jord og de farer, der er forbundet med gennemførelsen af ​​denne proces. En vej ud af denne situation er mulig ved at opdele bunden af ​​ejendomsrettigheder og lovligt begrænser muligheden for at nyde nogle af disse rettigheder. På trods af indførelsen af ​​privat ejendom fik de nye ejere ikke ret til at trække jord fra landbrugsbrug.

Der er eksempler på rentable gårde, der repræsenterer agroholdings dannet af private handels- og industrivirksomheder.

Dato tilføjet: 2016-03-15; Visninger: 585; ORDER SKRIVNING ARBEJDE

Russisk landbrugsmarked;

Vanskeligheder i landbrugets udvikling. Den Russiske Føderations landbrug har endnu ikke nået det optimale niveau af dets udvikling og er desværre præget af lav effektivitet. Med hensyn til de vigtigste økonomiske indikatorer ligger Ruslands landbrugssektor betydeligt bag de avancerede gårde i USA og Vesteuropa, og dette hul er ikke indsnævret, men tværtimod vokser.

Det er nok at citere følgende data. Arbejdsproduktiviteten i russisk landbrug er mindre end 8 gange i USA og næsten 40 gange i husdyrhold. Per husdyrproduktion forbruger korn 2-3 gange mere end i de fleste udviklede lande. Tab af landbrugsprodukter under høst, transport og opbevaring, ifølge eksperter, når ofte en tredjedel af hele afgrøden.

Fra landets største eksportør af landbrugsprodukter i begyndelsen af ​​århundredet er Rusland blevet hovedimportør. Så i 1911 lykkedes Rusland at eksportere 13,5 millioner tons korn på grund af den gunstige situation på verdensmarkedet. Siden begyndelsen af ​​60'erne kan vi tale om begyndelsen af ​​æra med fødevareimport. Imidlertid var importen begrænset til midten af ​​80'erne: primært blev foderkorn importeret i forbindelse med forsøget på at skabe intensiv dyrehold i Sovjetunionen. Siden anden halvdel af 80'erne er en stigning i fødevareimport blevet lavinelignende. Samtidig er fokuset flyttet fra import af foder til husdyrproduktion til import af fuldt forberedt mad.

Generelt er der i de seneste år blevet leveret ca. en tredjedel af det samlede fødevareforbrug i landet og mere end halvdelen af ​​dets detailomsætning gennem import. Det blev en af ​​de vigtigste årsager til den kraftige nedgang i levestandarden efter devaluering i 1998: importerede fødevarer steg kraftigt, og deres - på det nuværende niveau for vedkommendes produktion - landet ikke kunne undvære..

Denne tilstand af landbrugssektoren i Rusland skyldes en række grunde. Mange af dem er historiske i naturen: Landbruget var sandsynligvis sektoren for økonomien, hvor planlægnings- og administrationsstyringssystemet er mest uacceptabelt. Begyndelsen af ​​såning, ikke efter vejret, men efter ordre fra distriktscentret, en vurdering af succesen med feltarbejde med hensyn til det antal hektarer, der blev forarbejdet, og ikke i kvaliteten af ​​pleje af afgrøderne - næppe noget kunne være mere fremmed for karakteren af ​​landdistrikterne end kommandoøkonomien!

Andre grunde er forankret i vores tid, men de er relateret til problemerne i hele økonomien, og ikke selve landbrugssektoren. Den økonomiske krise har således kraftigt reduceret efterspørgslen efter landbrugsprodukter; urimelig udenrigsøkonomisk politik tillod kraftige udenlandske fødevareleverandører at indgå direkte konkurrence med det indenlandske landbrug uforberedt på markedsforholdene.

Problemet med privat ejerskab af jord i Rusland. Manglen på privat ejerskab af jord skal fremhæves som det grundlæggende hovedproblem, hvor den enorme konstruktion af talrige vanskeligheder og mangler, vanskeligheder og uoverensstemmelser, der er karakteristiske for landbrugssektoren i Rusland, er bygget. Da der ikke er noget privat ejerskab af jord, betyder det, at der hverken er et marked for salg af jord eller et marked for leasing. Med andre ord, i modsætning til alle andre typer markeder - både færdigvarer og ressourcer - er landmarkedet i vores land ikke skabt selv i almindelighed. Normal markedsmekanisme, hvor en begrænset ressource, at emnet får økonomi, der kan bruge det så effektivt som muligt (og derfor villige til at betale mere for det) er helt blokeret. Efter at være faldet i hænderne på en uagtsom ejer, eller endda generelt overladt og ubrugt, kan landet ikke viderebringe til en mere effektiv ejer.

Under disse forhold kan der ikke være nogen netto leje. Og det betyder, at landbrugsproducenternes motivation til omhyggelig brug af jord er stærkt svækket. Motivationen, der kun er baseret på differentieret leje, er klart utilstrækkelig. Derfor mangler en vært følelser på dem, der arbejder på jorden, og dermed den rovende forbruger holdning til naturen.

Der er også et nært forhold mellem jordbesiddelse og finansiering af landbrugsvirksomheder, som de mest presserende har brug for til indkøb af maskiner, gødning og foder. Faktum er, at jord som fast ejendom traditionelt anses for at være en af ​​de mest pålidelige typer af sikkerhedsstillelse, hvorefter banker frivilligt udsteder lån. Endelig kan privat ejendom begrænse den åbenlyse administrative indgriben af ​​centrale og lokale magtstrukturer i de økonomiske anliggender i kollektive og private bedrifter, der nu grænser op til vilkårlighed.

Ud fra et synspunkt om økonomisk teori synes frivillig udelukkelse fra markedet for markedsforhold af en så vigtig komponent som privat ejerskab af jordfaktoren absurd. Samtidig er den praktiske realisering af privat ejerskab af jord i moderne russiske forhold fyldt med enorme risici. Det er bedst at forstå deres oprindelse ved at tage stilling til landets landbrugsbedrifters position.

De vigtigste emner på det agrariske marked i Rusland. Det vigtigste aspekt af det agrariske marked i Rusland er den ekstremt svage fordeling af udlejningsforholdene i landbruget. Landet forvaltes normalt af ejeren selv. Der er tre hovedtyper af gårde:

A. Tidligere kollektive gårde og statsbrug. Aktieselskaber og partnerskaber er etableret på stedet for tidligere kollektive og statslige gårde. Denne type virksomheder ejer det overvældende flertal (90%) af landets landbrugsjord. De er i spidsen, omend med en meget mindre margin (52%) og i forhold til produktionsvolumen.

Den tvungne kollektivisering, der blev udført i Sovjetunionen i slutningen af ​​1920'erne, forenede individuelle bondegårde i kollektive gårde, blev dikteret af politiske grunde og også af statens ønske om at skabe en mekanisme for tilbagetrækning på landet og omfordeling af ressourcer, der er nødvendige for industrien for at fremskynde industrialiseringen af ​​landet. På mikroøkonomiske vilkår, dvs. som virksomheder var kollektive gårde i starten væsentligt mindre effektive end private gårde. Deres plantning reducerede skarpt levestandarden i landsbyen, i årtier fordømte de kollektive landmænd en sulten og halvt sultet eksistens.

Senere, i 60-80 år, med mætningen tilstand og kollektivbrug kraftfuld teknik og begyndte en massiv anvendelse af kunstgødning produktionssiden aktiviteter af kollektivbrug blev i stand til at forbedre. Levestandarden på landet er også steget. Men de kollektive gårde og statsgårde blev dog ikke virkelig effektive.

I vores tid er de vigtigste problemer i de tidligere kollektive og statslige gårde samt privatiserede virksomheder i andre industrier relateret til deres ufærdige omstrukturering til at fungere under markedsforhold. Denne type husstand er stadig præget af den dyre karakter af produktionen (dvs. et højt niveau af omkostninger og en spildende holdning til ressourcerne); lav arbejdskraft motivation med sine uundgåelige ledsagere - dårlig disciplin og lav produktivitet; mangel på iværksætterånd, formalisme og forvaltnings bureaukrati.

Samtidig tilpasses al landbrugsproduktionsteknologi i landet (størrelser af jord, afgrøderotationer, forbedringsfaciliteter, brugt udstyr osv.) Specielt til relativt store gårde som tidligere kollektive gårde og statsbrug. Derfor er de populære opkald af radikale reformatorer for at opløse de kollektive gårde og at distribuere deres jord til bønderne, der er populære i de tidlige år af reformerne og de sjældent gentagne opkald til i dag, absolut urealistiske. Gennemførelsen af ​​sådanne forslag kan føre til landbrugssektorens fuldstændige sammenbrud.

Fremskridt i aktiviteterne i de tidligere kollektive gårde kan opnås ved at overføre dem til besiddelse af den effektive ejer, der er i stand til at etablere rentabel funktion under markedsforhold. Som en effektiv ejer, som verdens og russiske erfaringer viser, kan landbrug i landbruget være en privat virksomhed, et kooperativ eller et stort agribusinessfirma.

B. Farms dukkede kun op i Rusland i reformårene. I starten var det med dem, at de håbede på gunstige forandringer på landet. I 1992 - 1994 Antallet af gårde voksede virkelig hurtigt, men så ophørte processen. Det opnåede antal gårde (mindre end 300 tusind) på landets skala skal betragtes som meget lavt (i USA er der f.eks. Ca. 2 millioner bedrifter), og andelen af ​​bedrifter i produktionen (2%) er helt ubetydelig.

Landbrugernes effektivitet var ikke for høj. Besat omkring 6% af al landbrugsjord giver landmænd tre gange den mindste andel af landbrugsproduktionen i Rusland.

På samme tid har bedrifter vist sig i vores land som en fleksibel type virksomhed, der er tilpasset markedsforholdene. Bondejeren ejer som regel som leder og som hovedmedarbejder er de fleste familiemedlemmer også involveret i arbejdet på gården, og medarbejderne betales normalt mere end i privatiserede virksomheder. På grund af dette er arbejdskraftens motivation meget høj. Andre fordele ved gårde omfatter forsigtig husholdning (omkostninger skal dækkes af egen lomme), ledelseseffektivitet (ejeren tager sig af alt selv).

Den relative mangel på udviklingen af ​​bedrifter i vores land skyldes primært de objektive vanskeligheder, der skaber en landbrugsvirksomhed fra bunden. Som karakteristika for landbrugsproduktionen noterede vi høje kapitalomkostninger pr. Produktionsenhed og en større afhængighed af kredit. Den moderne russiske landmand har hverken tilstrækkelige midler til at købe et komplet sæt udstyr eller adgang til billige lån. Og støtte fra staten eller andre strukturer er næsten fraværende.

B. Borgerne af borgerne. Den mest effektive produktion af landbrugsprodukter i det moderne Rusland, som i Sovjetunionen, er i borgerne, dvs. på baggårdene af tidligere kollektive landmænd og på byens bymænd. De besidder kun 5% landbrugsjord, og de giver 46% af al landbrugsproduktion. I øjeblikket produceres 90% af alle kartofler i landet, 77% af grøntsager, 52% af kød, 45% mælk og 31% af æg her.

Stoler næsten udelukkende på familiens arbejdskraft, ikke at have næsten intet udstyr, og som har et meget begrænsede økonomiske ressourcer, disse mindste bedrifter opnå imponerende resultater udelukkende på grund af kvaliteten og intensiteten af ​​jordbehandling eller pleje af kvæget.

En væsentlig del af de produkter, der produceres af borgere, kommer ikke ind på markedet, men forbruges af producenterne selv, dvs. er et element af subsistens, interspersed i landets markedsøkonomi. På grund af dette er de ikke modtagelige for politiske og økonomiske chok "ø stabilitet" en betydelig del af befolkningen i Rusland har blødgjort selv strabadser overgangsperioden, og mange folk i almindelighed var i stand til kun at overleve ved selv dyrkede produkter.

Risiko for indførelsen af ​​ubegrænset privat ejendom zemlyu.Obzor hovedaktører landbrugsmarkedet i Rusland viser, at alle former for landbrugs lande er i øjeblikket i en meget svækket tilstand. Tidligere statsbrug og kollektive gårde, gårde, der kæmper for overlevelse med store vanskeligheder, endelig ikke-markedsholdte husstande for borgere - ingen af ​​disse typer virksomheder er fuldt ud rede til at udnytte fordelene ved privat ejerskab af jord fuldt ud. De har ikke evnen til at handle som købere af jord på nogen væsentlig skala. For alle de store producenter af landbrugsprodukter er der trods alt en vanskelig økonomisk og økonomisk situation. I 1997 udgjorde for eksempel tab af landbrugsvirksomheder en enorm mængde - 27 billioner. ikke-betegnede rubler (dvs. ca. 5 milliarder dollars), og 80% (!) af virksomhederne var urentable. Produktionen af ​​kød, mælk og uld var især urentabel: for hver rubel af produktion bragte gården 50 kopecks. tab.

Kan ikke være betydelige og indtægter fra salg af jord eller lån opnået gennem sit pant, fordi omkostningerne til jord, som vi ved, er lig med aktiveret leje. Og hvor kan en betydelig husleje komme fra med et totalt tab af landbrugsproduktion? Der er ingen tvivl om, at i tilfælde af et salg, vil jorden blive givet væk af sine nuværende ejere for en pittance. En masse salg nødvendigvis begynde som långivere, som mange landbrugsvirksomheder ikke er i stand til at tilbagebetale gæld, uden tvivl, vil insistere på den for at genvinde sine tab. Med andre ord kan det på grund af ubegrænset privat ejerskab af jord i forhold til ekstrem svaghed hos virksomheder i landbrugssektoren føre til tab af deres jord. Erhvervelse af jord af finansielle strukturer til spekulative formål og endda dets tilbagetrækning fra økonomisk brug kan også blive ganske reel.

Der er således en objektiv modsigelse mellem behovet for at indføre privat ejendomsret til jord og de farer, der er forbundet med gennemførelsen af ​​denne proces i det moderne Rusland. Som det fremgår af diskussionen af ​​problemet med privat ejendomsret til jord ved forskellige grene af den russiske regering, kan en vej ud af denne blindgyde ses i vejen for strålen opdeling ejendomsrettigheder og juridiske begrænsninger på evnen til at bruge nogle af disse rettigheder.

Så på trods af at den endelige beslutning endnu ikke er truffet, er der næsten fuldstændig enighed om behovet for at fratage nye ejere ret til at trække jord fra landbrugsproduktionen. Generelt ser det ud til, at der i den nærmeste fremtid vil blive indført privat ejerskab af jord, men indrettet med betydelige begrænsninger af ejerens rettigheder.

12. ANTREPRENEURSKAB, DER ER EN PRODUKTIONSFAKTOR

12.1. Indhold og former for iværksætteri.

12.1.1. Essensen af ​​iværksætteri. En iværksætter i hans aktiviteter har til formål at tilvejebringe den nødvendige kombination eller nødvendig kombination af personlig gevinst med offentlig fordel for fortjeneste. Iværksætteri er en aktivitet, der involverer at investere penge for at opnå fortjeneste på basis af en kombination af personlig gevinst og offentlig fordel.

Enheder af iværksætteri kan være både enkeltpersoner og sammenslutninger af partnere. Enkeltpersoner som iværksætterfag handler i denne egenskab normalt gennem organisering af en enkelt- eller familievirksomhed. Sådanne iværksættere kan være begrænset til omkostningerne ved deres eget arbejde eller bruge ansat arbejdskraft.

Foreninger af partnere som forretningsenheder kan handle i form af forskellige erhvervsorganisationer: lejehold, aktieselskaber af åbne og lukkede typer, forskellige partnerskaber mv.

De vigtigste træk ved iværksætteri omfatter:

• økonomiske enheders uafhængighed og uafhængighed Enhver iværksætter kan frit tage stilling til et bestemt spørgsmål, naturligvis inden for rammerne af lovlige normer;

• økonomisk interesse Hovedmålet med iværksætteri er at opnå det højest mulige overskud. Samtidig bidrager iværksætteren til at opnå en offentlig interesse for at opnå sine egne rent personlige interesser ved at opnå høj indkomst;

• forretningsrisiko og ansvar. Med nogen af ​​de mest præcise beregninger forbliver usikkerhed, risiko forblevet.

De angivne hovedattributter af forretning er sammenkoblet og handler samtidigt.

Iværksætteri er altid forbundet med innovationer. Den virkelige rolle iværksættere i samfundets liv er, at med deres innovation skaber de ikke kun en ny ordre, men det er meget vigtigt, fremskynde de processer, der allerede er konstruktivt modne i samfundet.

Af det ovenstående kan det konkluderes, at iværksætteri og innovation i det moderne samfund er en sammenhængende helhed.

Agrar marked

Definitionen af ​​agrarmarkedet bør forstås som et kompleks af juridiske forhold i forbindelse med gennemførelse og gennemførelse af civilretlige kontrakter vedrørende landbrugsprodukter.

Landbrugsmarkedet som en bestanddel af hele systemet

Det vigtigste element i landbrugsrelationer i dag er tabet af et marked. Faktisk er agrarmarkedet et betydeligt område af markedsrelationer. Samtidig betragtes jordmarkedet som kernen. Ifølge statistikker bruger russerne normalt ved køb af fødevareprodukter i gennemsnit en tredjedel af deres samlede udgifter, mens i USA er tallet kun en femtedel.

Landbrugsmarkedet er kendetegnet ved lignende træk som hele markedssystemet:

 • omfattende brug af prissammenhæng
 • direkte prissætning
 • beredskab til internationalt partnerskab.

Markedsforholdene i landbrugssektoren har dog deres egen karakteristika, så de må ikke glemmes på nogen måde.

Specifikationerne for landbrugsvirksomheden

Agrarmarkedets funktion foregår ofte under betingelser med øget ustabilitet i markedssituationen. Landbruget er præget af en årlig cyklus. I løbet af året kommer sæsonvarer til markedet. Sæsonbestemte toppe og nedfald suppleres af vejrudsving. I forbindelse med ovenstående omstændigheder er der en øget risiko for iværksætteri. Agribusiness er præget af ustabile priser og lav indkomst. For at opnå succes i konkurrencen kræves der derfor en betydelig grad af professionalisme.

Landmarkedet er også præget af alvorlige begrænsninger i efterspørgslen efter landbrugsprodukter. For eksempel forbliver efterspørgslen efter brød uanset vækst i prisen på brød det samme. Stigningen i kornlagre hjælper med at reducere bøndernes indkomst.

Hård ramme er iboende i landets forslag. Jordens samlede optagelser kan ikke ændre sig, når prisen stiger, eller når den falder. Som vi alle kan se, for eksempel i tilfælde af biler.

Landbrugsmarkedet fungerer og distribuerer varer ulige mellem landsbyen og byen. Ulempen var typisk på hjemmemarkedet siden midten af ​​XIX århundrede, det blev især mærkbart under industrialiseringen af ​​landet. På et tidspunkt, hvor landsbyen er blevet en central kilde til midler til udvikling af fabrikker og planter.

Lidt senere blev ubalancen mellem tilsvarende forbindelser mellem industri og landbrug permanent. Således allerede i 2001 udgjorde ulighedskoefficienten 1, 39. Dvs., at landsbyen kun tjente 100 rubler af omsætning for hver 139 rubler af fremstillede produkter.

Til de bedste af de omtalte omstændigheder behøver agrarmarkedet løbende at have rettidig statslig indgriben. Kun på denne måde vil den fungere normalt og øge kapitalen i landbruget.

Statens regulerende funktion

I landbrugssektoren fremmer staten i to plan:

 • koordinering af landbrugsmarkedsmekanismer
 • Landbrugsvirksomheder er forsynet med statsstøtte.

Landbrugsproducenterne modtager bistand fra staten i forskellige former. Som regel er disse specifikke statslige programmer relateret til:

 • restaurering af den tekniske base
 • stigende efterspørgsel efter fødevarer;
 • forbedring af vilkårene for banklån til landbrugere
 • fastsættelse af priser for køb af landbrugsprodukter
 • opbevaring af lagre i statsfadre, om nødvendigt
 • modtager tilskud og tilskud til forretningsudvikling.

Agrariske politik i udviklede lande. Prioritetsindeks

For eksempel tilskud til landbruget, baseret på 1 ha i USA beløb til 600 US dollars om året, i Tyskland - $ 800, mens Rusland er brugt på disse behov er meget mindre, kun $ 25.

Jordbrugspolitikken i de udviklede lande ser lidt anderledes ut. I dette tilfælde er begrebet paritet. Grundlaget er dette: Det årligt producerede produktvolumen skal give producenterne mulighed for at modtage tilstrækkelige finansielle ressourcer til at udvikle produktion og opretholde det opnåede niveau. Disse principper tillader staten at opretholde både social og økonomisk ligevægt.

Prioritet kan beregnes ved hjælp af prisforholdet mellem industri- og landbrugsvarer. I dette tilfælde vil prioritetsindekset være:

Indekset viser landbrugssektorens position, så hvis der konstateres en uoverensstemmelse, er det muligt at eliminere årsagerne til forskelle hurtigt.

Klassificering af landbrugsmarkedet

Landbrugsmarkedet kan opdeles i 4 typer:

 • land marked;
 • fødevare marked;
 • fodermarkedet
 • landbrugsråvarer marked.

Ved hjælp af branchens karakteristika er de opdelt i markeder for afgrøder og animalske produkter. Disse divisioner omfatter mange snævrere markedsområder (korn, grøntsager, mejeri, kød og andre).

Der er også intra-landsby segment af agrar marked og ikke-landdistrikter, det vil sige produkter, der sælges i landdistrikter eller forbrugere i andre områder.

Landbrugssektoren er også præget af, at ikke alle fremstillede produkter sælges. En vis del af det er fortsat for produktionsbehov (frø, foder, husdyrkvæg). En del af produktionen går til regnskab for naturlige betalinger til medarbejdere, og i tilfælde af personlig landbrug - til eget forbrug. Alt andet gælder for omsættelige produkter. En del af omsættelige produkter i landbruget i Rusland er:

 • 45% korn;
 • 24% kartofler;
 • 55% grøntsager;
 • 83% solsikkefrø;
 • 85% sukkerroer.

Essensen af ​​landbrugsreformen

Jordreformen blev godkendt og trådt i kraft på Ruslands territorium. Det er omfattende og udføres på tre områder:

 • omfordeling af jord;
 • omorganisering af landbrugsvirksomheder
 • dannelsen af ​​betingelser for udviklingen af ​​landsbyen på en social måde.

Reformens fokus er på omfordeling af jordbesiddelse, overgangen fra et statsmonopol til en demokratisk regeringsform. Den russiske forfatning fastslår, at jord og andre naturressourcer kan være i private, statslige eller kommunale ejendomme.

Landet trådte i fri markedsanvendelse, det kunne blive et formål at byde og flere gange, hvis ejeren ønskede det. Desuden kan det arves, doneres, udveksles, leases til brug og andre aktiviteter. Landarbejdere blev forsynet med jordarealer og ejendomsaktier.

Næsten alle tidligere kollektive og statslige gårde blev reformeret. På grundlag af deres skabt mere end 24 tusinde forretningsenheder, 2,1 tusinde landbrugskooperativer, omkring 300 offentlige virksomheder, 986 foreninger og 8,4 tusinde genstande har bevaret deres status og genopbygge kun at fungere under markedets krav.

Agrariske marked i Rusland

ICAR-nyhedsfeed

Landbrugsmarkeder: Årets resultater og udsigter fra ICAR for 2011-17

Landbrugsmarkeder: resultater for 2017 og udsigter for 2018 fra ICAR

Landbrugsmarkeder: resultater af 2016 og perspektiver for 2017 fra ICAR

Landbrugsmarkeder: resultater fra 2015 og udsigter for 2016 fra ICAR

Landbrugsmarkeder: Resultater af 2014 og udsigter til 2015 fra ICAR

Landbrugsmarkeder: resultater fra 2013 og udsigter til 2014 fra ICAR

Landbrugsmarkeder: Resultater af 2012 og udsigter for 2013 fra ICAR

Landbrugsmarkeder: Resultater af 2011 og udsigter for 2012 fra ICAR

Markedsprofiler - Korte vurderinger af russiske landbrugsindustrier

Udsigterne for landbrugsmarkederne alle detaljer vil blive drøftet på den niende internationale konference Jordbrugsvidenskabelige Producenter og leverandører af kapitalgoder og tjenester for landbrugssektoren, hvor marginerne 2018. konference foretaget af Institute for Landbrugs Market Studies, med støtte fra Sammenslutningen af ​​Industrielle Fagforeninger agroindustrielle kompleks af Rusland og Unionen af ​​Sukker Producenter af Rusland den 1.2 februar 2018 i hotellet Radisson Slavyanskaya i Moskva http://ikar.ru/gdemarzha

Russiske virksomheder i forskellige vurderinger:

 • 75 AIC virksomheder i rating af RBC-500-2017 http://ikar.ru/articles/197.html
 • 8 agribusiness virksomheder i 2017 ranking af de største handelsselskaber i Chernozem regionen Abireg-50 http://ikar.ru/articles/194.html
 • 12 AIC virksomheder i RBC rating - 50 hurtigst voksende virksomheder i Rusland-2017 http://ikar.ru/articles/192.html
 • 56 agribusiness virksomheder i 2016 rangordningen af ​​de største virksomheder i Chernozem regionen Abireg-100 http://ikar.ru/articles/191.html
 • 15 AIC-virksomheder i Forbes-rating - 50 største udenlandske virksomheder i Rusland-2017 http://ikar.ru/articles/190.html
 • Den mest kraftfulde sukkertop http://ikar.ru/press/3520.html
 • 50 agribusiness selskaber i rating af Expert 2017: Stifling overflod http://ikar.ru/articles/189.html
 • Den lækre industri er TOP-50 bordet med de største russiske sukkerfabrikker http://ikar.ru/press/3194.html
 • 8 agribusiness virksomheder i RBC rating: 50 hurtigst voksende virksomheder i Rusland http://ikar.ru/articles/173.html
 • Ekspert: 100 største virksomheder inden for fødevareindustrien og landbruget i Sibirien i 2014 http://ikar.ru/articles/169.html
 • Ekspert: De 50 største landbrugsvirksomheder i Rusland 2016 http://ikar.ru/articles/168.html
 • 29 agribusinessvirksomheder i ekspert-2016 rangordningen af ​​Ruslands største eksporterende virksomheder http://ikar.ru/articles/166.html
 • 70 landbrugsvirksomheder i 2016 rangordningen af ​​de største virksomheder i Chernozem Abireg-150 http://ikar.ru/articles/165.html
 • 31 landbrugsvirksomheder i Forbes-rating - 200 største private virksomheder i Rusland-2016 http://ikar.ru/articles/164.html
 • 7 AIC-virksomheder i ekspert-sibirien rating http://ikar.ru/articles/147.html
 • 70 AIC virksomheder i ekspert-syd bedømmelse http://ikar.ru/articles/141.html
 • 6 agribusiness virksomheder fra RBC rating af 50 hurtigst voksende virksomheder i Rusland http://ikar.ru/articles/140.html
 • 14 største udenlandske landbrugsvirksomheder i Rusland fra Forbes-50 rating http://ikar.ru/articles/137.html
 • 70 AIC virksomheder i rating af RBC-500 http://ikar.ru/articles/135.html
 • Vurdering af de 50 største virksomheder i det agroindustrielle kompleks i Rusland ifølge resultaterne fra 2014 http://ikar.ru/articles/134.html
 • 33 største russiske virksomheder i rangordningen af ​​agro-eksportører-2014 http://ikar.ru/articles/133.html

Deltag i ICAR undersøgelser:

Mikroøkonomi. Agrariske marked i Rusland - præsentation

Præsentationen blev offentliggjort for 5 dage siden af ​​Anastasia Shorokhova

Relaterede præsentationer

Præsentation om emnet: "Mikroøkonomi, Agrarisk Marked i Rusland" - Transkription:

1 AGRARISK MARKED FOR RUSLAND

2 Fødevareproduktion er den første betingelse for livet for folk i al produktion generelt. Dette præger den afgørende rolle, som landbruget spiller i ethvert samfund. Forværringen af ​​fødevareproblemet medfører det meget haster med udviklingen af ​​landbrug, beslægtede industrier, udvikling af landbrugsrelationer og landbrugspolitik.

3 Funktioner på markedet for landbrugsproduktion I løbet af sin drift udfører markedet følgende funktioner: 1. At give købere landbrugsprodukter af passende kvalitet i den mængde, der er nødvendig for at imødekomme alle nye behov. I øjeblikket er situationen på grund af svækkelse af statens politik på området for regulering af økonomiske forbindelser i landbrugssektoren, hvor indenlandske producenter ikke kan realisere det fulde beløb af de produkter, de er i stand til at frigive under den nuværende bestemmelse i produktion og menneskelige ressourcer. Som et resultat af svækkelsen af ​​den antidumpingtold statens politik på området for landbrugsprodukter er ganske stort segment af markedet fanget af importerede varer, der er karakteriseret ved lav pris og lav kvalitet.

4 2. Stabilisering af priserne på landbrugsprodukter. I forbindelse med et velfungerende system af logistik (primært energi og transport), denne funktion forårsager dannelsen af ​​rimelige priser for markedets landbrugsprodukter, at sikre rentabiliteten af ​​produktionen og sikre solvensen i efterspørgslen af ​​befolkningen; 3. Sikring af landbrugsproduktionens effektivitet (reduktion af produktionsomkostningerne, forbedring af produktkvaliteten, landbrugsproducenters fortjeneste, udvikling af videnskabelig og teknisk udvikling)

5 4. Sikring af udvikling og forbedring af forbindelserne mellem bedrifter. Effekten af ​​denne funktion har også til formål at forbedre landbrugsproduktionens effektivitet. Gør det en særskilt funktion på grund af det faktum, at søgsmålet ikke er begrænset til grænserne for en enkelt virksomhed eller en gruppe af selskaber, og dækker hele landbrugssektoren (produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter) og nogle andre sektorer af økonomien (offentlig catering, ingeniørarbejde, transport, kommunikation og., etc.).; 5. Sikre udviklingen af ​​landsbyens sociale infrastruktur og løse sociale problemer. Denne funktion udføres også indirekte gennem funktionen af ​​at sikre produktionseffektivitet og underfunktionen for at sikre landbrugets produkters rentabilitet. På den anden side er løsningen af ​​sociale problemer en af ​​reproduktionsprocessens sider - reproduktionen af ​​varen "arbejdsstyrke".

6 Landbrugsmarkedet er en integreret del af et lands indre marked, som forstås som udvekslingsområdet for landbrugsprodukter mellem producenter og forbrugere. Landbrugsmarkedet omfatter specialiserede markeder: - Markedet for landbrugsprodukter. - Markedsmarkedet. - Markedsmidlerne. - Arbejdsmarked.

7 Funktioner af landbrugsmarkeder. Af produkttyper er markederne: - Kornemarked. - Marked af kartofler og grøntsager. - Markedet for kød og kødprodukter. - Marked for mælk og mejeriprodukter. Markedsmæssige træk ved landbrugsprodukter: - Forsyningen afhænger af vejrforholdene. - Begrænsede muligheder for kvalitet og mængde af produkter. - Garanteret efterspørgsel efter landbrugsprodukter. - Et stort antal produkter og dets letfordærvelige natur nødvendiggør opførelsen af ​​lagerfaciliteter og gennemførelse på kortest mulig tid. - Koncentration af produktforbrug i byer. Salgskanaler: - Salg til staten. - Salg gennem markederne. - Gennemførelse af medarbejderne.

8 Landbrugsmarkedet er et salgssted for landbrugsgoder og -tjenester i en virksomhed. Det kombinerer reelle og potentielle forbrugere, varer og tjenester, der tilbydes af virksomheder. Effektivitetsgevinster i landbruget og i salget af landbrugsprodukter kan fremmes af offentlige foranstaltninger til regulering af landbrugsmarkederne.

9 Regulering af markedet for landbrugsprodukter, råvarer og fødevarer. Reguleringen af ​​markedet for landbrugsprodukter af råvarer og fødevarer gennemføres med det formål at øge konkurrenceevnen for russiske landbrugsprodukter, råvarer og fødevarer for at opretholde de indenlandske landbrugsproducenters rentabilitet. De vigtigste mål for denne retning er at øge andelen af ​​russiske landbrugsprodukter, råvarer og mad på hjemmemarkedet, udjævning sæsonudsving i priserne på landbrugsprodukter, råvarer og mad, samt at skabe betingelser for at øge eksporten af ​​landbrugsprodukter og udvikling af infrastruktur af varen på hjemmemarkedet.

10 gårde af alle kategorier af landbrugsprodukter 0,158742,41380,92587,83261,73339,23687,1 herunder: afgrøde 0,058394,7669,81191,51703,51636,41918,8 husdyr 0,100347,7711,11396, 31558,21702,81768,3 landbrugsprodukter landbrug 0,116335,6615,61150,01540,61600,81756,0 herunder: afgrøde 0,044189,0294,4485,9775,4738,1840,6 husdyr 0, 072146,6321,2664,1765,2862,7915,4 Husholdninger landbrugsproduktion 0,042383,2681,01250,41426,91440,91569,8 herunder: afgrøde 0,014188,5311,4572,1699,0677, 0800.4 husdyrproduktion 0,028194,7369,6678,3727,9763,9769,4 Landbrugsbønder 1) Produkter Jeg er landbrug. 23,684,3187,4294,2297,5361,3 herunder: afgrødeproduktion. 17.264.0133.5229,1221,3277,8 husdyr. 6,420,353,965,176,283,5 Russisk Statistisk Årbog for LANDBRUGSPRODUKTER EFTER KATEGORI FOR ØKONOMIER

11 15.7. MAIN produktsalg Landbrugsorganisation (mio tons) Majs 32,041,840,6 46,244,545,1 derfra hvede 19,228,528,2 31,426,527,3 Sukkerroer 9,316,017,3 32,435,830,9 Olieafgrøder 2,84,14,8 6,27,27,9 Kartofler, tusind tons Grøntsager, tusind tons Kvæg og fjerkræ (levende vægt) 3,03,86,3 6,87,68,4 Mælk 12,5 13,2 13,313,713,0 Æg, milliarder stykker 22.525.328,2 28.529.028,7

12 Dynamiske produktionsindekser for landbrugsproduktionen i Rusland (for landbruget som helhed, til afgrødeproduktion og husdyrbrug) i år, som% af 1989-niveauet

13 Dynamik af korneksport fra Rusland i år, i millioner tons

14 Produktion af kød og kødprodukter i Rusland i år, i%. [17] [17]

15 Beskatning I år, for landbrugsproducenter, der ikke har skiftet til en enkelt landbrugsafgift, er overskudsskatten på 0, fra 1. januar 2013, skal skatten være 18% og fra 2016 20%. I januar 2012 meddelte chefen for landbrugsministeriet i Den Russiske Føderation, at hendes afdeling foreslog at udvide skattefordelen til landbrugsvirksomheder frem til 2020

16 Konklusion 1. Ejerskab, økonomisk frihed, deltagelse af statslige organer er de vigtigste forudsætninger for udviklingen af ​​markedet for landbrugssektoren. 2. Ud over de generelle reguleringsfunktioner udfører landbrugsmarkedet følgende funktioner: At give købere landbrugsprodukter af passende kvalitet i den mængde, der er nødvendig for at imødekomme alle nye behov. stabilisering af priserne på landbrugsprodukter, sikring af vækst i effektiviteten af ​​landbrugsproduktionen, udvikling og forbedring af forholdet mellem gården og den sociale infrastruktur i landsbyen. 3. Det vigtigste problem med landbrugspolitikken er at sikre paritet i priserne på landbrugsprodukter og produktionsmidler, for at fastslå forholdet mellem industriernes rentabilitet og produktionsomkostninger.

Agrariske marked i Rusland

Landbruget i det moderne Rusland kan karakteriseres som ineffektivt. Arbejdsproduktiviteten i russisk landbrug er 8 gange mindre end i USA og næsten 40 gange i husdyrhold! Pr. Enhed af husdyrprodukter, der forbruges, kornes 2-3 gange mere end i udviklede lande. Tab af landbrugsprodukter under høst, transport og opbevaring, ifølge eksperter, udgør op til 1/3 af afgrøden.

Fra den største korneksportør i begyndelsen af ​​århundredet er Rusland blevet hovedimportør. I de senere år er ca. en tredjedel af fødevareforbruget opnået gennem import. Dette kan forklares af de objektivt eksisterende naturlige forhold i Rusland, men med det nuværende niveau af teknologisk udvikling kunne de kompenseres. Nedgangen i landbrugets tekniske niveau skyldes økonomiske grunde.

Blandt alle emner på det agrariske marked i Rusland (aktieselskaber og partnerskaber oprettet på grundlag af kollektive gårde og statsbrug, gårde, borgerne) viste borgerne af borgerne sig at være de mest effektive producenter. Beholder kun 6% af landbrugsjorden, de leverer 51% af al landbrugsproduktion. I slutningen af ​​1990'erne producerede de: 90% kartofler, 77% grøntsager, 52% kød, 45% mælk og 31% æg.

Oversigt over de vigtigste emner i den russiske landbrugsmarked viser, at de alle er i en meget svækket tilstand. Og ingen af ​​dem er klar til at udnytte mulighederne for privat ejendom på jorden. For alle større producenter af landbrugsprodukter, der er karakteriseret ved en vanskelig økonomisk situation. Selv i høstårene 2000 og 2001 var omkring halvdelen af ​​virksomhederne urentable. Særligt urentable var produktionen af ​​kød, mælk, uld: tab udgjorde 50 kopecks. for hver rubel af output.

Indførelsen af ​​ubegrænset privat ejerskab af jord i forhold til ekstreme svagheder i landbrugsvirksomheder kan føre til tab af deres jord. Køb af jord af finansielle strukturer til spekulative formål samt tilbagetrækning fra landbrugsbrug kan blive en realitet.

Der er således en modsigelse mellem behovet for at indføre privat ejerskab af jord og de farer, der er forbundet med gennemførelsen af ​​denne proces. En vej ud af denne situation er mulig ved at opdele bunden af ​​ejendomsrettigheder og lovligt begrænser muligheden for at nyde nogle af disse rettigheder. På trods af indførelsen af ​​privat ejendom fik de nye ejere ikke ret til at trække jord fra landbrugsbrug.

Der er eksempler på rentable gårde, der repræsenterer agroholdings dannet af private handels- og industrivirksomheder.

reklame

Pris: 1000 gnid. Vores firma beskæftiger sig med produktion af skruetruder (skruerfjeder, snegle segmenter) til skrue

Pris: 45600 rub. Enkeltbårne græsslåmaskiner af den fingerløse KN-210 er designet til at klippe frøet græs med udbytte

Vi tilbyder kornlæssere. Designet til lastning af korn og andre lette bulkmaterialer.

Pris: 5868 rub. Vi leverer hele spektret af Pronar Sp. z oo til producentpriser. Levering i hele Rusland

Enkel og effektiv jordkørende kultivator til brug på alle typer jord på høj

SOLAR FIELDS er en af ​​de førende producenter af landbrugsudstyr til

Pris: 120 rubler. Sælg kvier opdrætter sort og flettet. I nærværelse af 50 mål. Vægt kategori 150 - 300 kg. pris

Pris: 930000 gn. Vi tilbyder dig en tørretumbler med en tørringskapacitet på 5 tons pr. Time. Arbejder på nogen

I over 15 år har vi produceret pålideligt udstyr til foderfabrikker og mini-workshops: knusere,

Pris: 250 gn. Kære krolikovody! Mini gård tilbyder sunde og stærke kød rabbit racer til prisen

Landbrugs opslagstavle giver dig gratis og effektiv reklame!

Landbrugsbranchen i Rusland indtager en af ​​de ledende stillinger. Hovedopgaverne for grundejere er afgrødeproduktion, landbrugsmaskiner og husdyrhold.

Ved plantevækst skyldes betydningen udviklingen af ​​denne industri som en videnskab, der studerer forskellige sorter og former for planter. Hvordan får man en god høst med minimale lønomkostninger? Designere og maskinoperatører kommer til undsætning. Moderne landbrugsudstyr automatiseres til det maksimale og letter det mest komplekse menneskelige arbejde. Agrotechnics kan købes hos producenten eller i specialiseret udstyr. Vi tilbyder sælgere og købere en enklere løsning.

Efter at have modtaget en stor høst for en iværksætter, opstår spørgsmålet igen, hvor rentabelt og hurtigt det er at sælge det? Hvordan gemmer og leverer til køberen i den rigtige form? Disse opgaver kan let løses ved at reklamere for dine produkter.

Avl er ikke det sidste sted i husdyrbrug. Kvæg racer forbedres og forbedres hvert år. At finde et dyr til avl en stamme er meget svært. Men hvis du kigger på husdyrsektionen på vores hjemmeside, kan du hurtigt finde den race, der opfylder dine krav.

Landbrugsvirksomheden udvikler sig hvert år og bliver mere attraktiv for forretningsmænd. Men for godt arbejde har du brug for den rigtige annoncering. Alle forstår, at professionel reklame og placering er ikke små penge. Vi giver mulighed for at reklamere for dine produkter eller udstyr gratis!

Hver dag søger tusindvis af internetbrugere annoncer: sælge, købe eller bytte på vores bord! Din annonce placeret på opslagstavlen vil være meget effektiv! Landbrugsmarkedet, der er bekvemt placeret på vores hjemmeside, er altid glad for nye brugere og mange købere og sælgere!

Lønnsomme sælge eller købe landbrugsudstyr

Ved at vælge sektionen for at placere annoncer får du chancen for helt at sælge eller købe landbrugsudstyr gratis, få eller anbefale dyrlægeydelser, leje eller købe et tomt til din virksomhed, find den scott du har brug for og udvikle din gård.

Vores opslagstavle er rettet mod forretningsmænd i Ruslands landbrugsindustri. Du kan placere din annonce om 15 sekunder. For at gøre dette behøver du ikke at betale for ekstra tjenester og smide penge ud. Og ikke kun indbyggere i din region vil se det, men alle, der ønsker det.

Ved at vælge den rigtige kategori, vil du tage det rette sted på landbrugsmarkederne, og det vil være mere bekvemt for brugerne at finde dine produkter. Billeder vil give mulighed for visuelt at se, hvad du sælger eller vil købe! Husk at se en gang! Prøv at indsende mere end et billede og vise dine produkter klart fra alle sider.

Du kan ikke blot placere din annonce, men også kontrollere den. Tilføj eller slet oplysninger, rediger personlige data. Dette er praktisk for at ændre prisen, hvis produkterne ikke sælges i lang tid eller tilføjer nye produkter.

Webstedet er populært og på jagt efter annoncer er alle innovationer indført. Du kan nemt bruge filteret og indstille kun det område du har brug for. Derudover kan annoncer sorteres efter pris. Du finder bare den rigtige. Derudover kan du vælge et emne eller et afsnit, der interesserer dig.

Vi er interesserede i vores kunder, og hver annonce er testet. Der er ingen uanstændige eller irriterende meddelelser om tvivlsomme tjenester på vores opslagstavle.

Hvorfor vælge vores opslagstavle? Vi garanterer kun dig døgnet rundt og helt gratis visning af dine produkter med det maksimale antal brugere. Prøv at bruge landbrugsmarkedet på vores hjemmeside en gang, og du vil ikke kunne nægte denne service!

Vores opslagstavle bliver din navigator for markedet for landbrugsmaskiner og -tjenester!

Top